Het gaat om het idee! Eco-tax & de Win-Win-mythe

Dat de behaalde resultaten op klimaattop in Kopenhagen vorige maand niet aan de verwachtingen voldeden is geen verrassing, wel een verr-ass-ing. Terwijl burgers en bedrijfsleven er bij regeringen op aandringen maatregelen te nemen (omdat zij zelf als consumenten en producenten geëigend zijn om voorang te geven aan economische principes als eigenbelang, concurrentie, rendement, kostenbesparing, etc), speelt de politiek de bal terug naar burger en bedrijfsleven (eigen verantwoordelijkheid en marktwerking). In het huidige economische model kunnen allerhande ideeën als product aan de man gebracht worden, ook het milieu, zolang het maar zorgt voor economische groei. Zo zijn er subsidies op zuinigere auto’s of zonnepanelen mogelijk, of de gloeilamp kan verboden worden zodat de vraag naar spaarlampen toeneemt, of we kunnen postbus 51 adviezen opvolgen en de verwarming 1 graadje lager zetten, of we kunnen eens in de week een vega-burger eten. Zolang het maar verkocht kan worden, de markt stimuleert, en zo leidt tot een win-win-situatie. Maatregelen die op gespannen voet staan met dit principe, maatregelen die daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten (of beter: ervoor zorgen dat we over 30 jaar geen zoden aan de dijk hoeven te gaan zetten), komen er niet door; en in tijden van een economische recessie al helemaal niet. Daarom heeft Balkenende (lid van een partij die de mens als hoeder en rentmeester van de schepping ziet) er bij de Europese Commissie op aangedrongen het Europese natuurbeschermingsbeleid af te zwakken t.b.v. economische activiteiten.

Ik geloof niet dat er op milieu gebied zoveel win-win-situaties zijn als het gaat om de spanning tussen economische groei (en bevolkingstoename) en de ecologische balans. Ik zie meer in een verlies-win-situatie: een eco-tax op alles wat schade toebrengt aan het milieu (fossiele brandstoffen, grijze-stroom, verpakkingsmaterialen, schadelijke chemicaliën, kinderen maken), en de opbrengsten van deze tax gebruiken voor het stimuleren van onderzoek naar en ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven. Het excuus dat “alternatieven nu nog te duur” zijn gaat dan niet meer op: als je de fossiele brandstoffen per overmorgen 2x zo duur maakt zijn er ineens een heleboel alternatieven zeer rendabel. Stel bijv. dat je de wegenbelasting heft via de brandstofprijs. Dan maakt het veel meer uit of je wel of niet daadwerkelijk rijdt in je auto. Maar “oei, welke gevolgen zal dat hebben voor de prijzen van levensmiddelen!? Is dat niet slecht voor de koopkracht? Te revolutionair, kunnen we niet aan beginnen.” Het huidige beleid lijkt te suggereren: “we zien wel dat het anders moet, en we willen ook wel, maar we gaan onze manier van leven er niet daadwerkelijk voor veranderen; het gaat tenslotte om het idee!” Zo kan het idee om gerecycled electronica-afval te verwerken in een paar olympische medailles rekenen op applaus, maar het probleem van de e-waste echt aanpakken, dat is wat teveel gevraagd. Liever verliezen we ons in geneuzel over details:

Bio+ heeft bewust gekozen voor losse theezakjes zonder envelop. Dit leidt tot minder verpakkingsmateriaal dus minder belasting voor het milieu. De verpakking en de tea-tag (labeltje van het theezakje) kunnen bij het oud papier, de theezakjes bij het GFT-afval…

Toch pleit topambtenaar Bernard ter Haar van het ministerie van VROM voor een nieuw, groen belastingstelsel, waarin er door eco-tax 8 miljard kan worden bespaard op de overheidsuitgaven (die door de crisis aanzienlijk zijn). Maar wie heeft er na Kopenhagen vertrouwen in dat dat gaat gebeuren? 12 jaar geleden strandde de eco-tax al onder paars, en we weten hoe Balkenende denkt over milieumaatregelen die slecht voor de economie zijn. Maar evengoed dapper van Bernard ter Haar, het gaat tenslotte om het idee…

recylce

Advertisements

One Response to “Het gaat om het idee! Eco-tax & de Win-Win-mythe”

  1. Mirrormundo Says:

    ga naar de INHOUDSOPGAVE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: